บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Northern System Corperation Co.,Ltd.) เราดำเนินการ รับออกแบบติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ และระบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการต่างๆ ในรูปแบบของ สถานที่ราชการ , อาคารพักอาศัย, สำนักงาน, ศูนย์การค้า,ร้านค้า/ร้านอาหาร, โรงแรม และสถานบริการ, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ โดยให้ความพึงพอใจ ความมั่นใจ ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าในการใช้บริการของทางบริษัท


เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV เฟส 1 ถึงเฟส 5

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เดินสายระบบ CCTV ทุกชั้นภายในโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV ทุกชั้น อาคารศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ติดตั้งระบบ CCTV ทุกชั้น, ติดตั้งระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ


งานติดตั้งระบบ CCTV เทศบาลนครเชียงใหม่


ISO