บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

เกี่ยวกับเรา


บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Northern System Corperation Co.,Ltd.) เราดำเนินการ รับออกแบบติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ และระบบรักษาความปลอดภัย ในโครงการต่างๆ ในรูปแบบของ สถานที่ราชการ , อาคารพักอาศัย, สำนักงาน, ศูนย์การค้า,ร้านค้า/ร้านอาหาร, โรงแรม และสถานบริการ, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม


สถานที่ตั้งบริษัท

273 หมู่ที่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 50210
เบอร์โทรศัพท์ : 053-492210
เบอร์แฟกซ์ : 053-350163

จุดมุ่งหมาย

เป็นองค์กรชั้นนำของภูมิภาคที่รับออกแบบติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ และระบบรักษาความปลอดภัย ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ โดยให้ความพึงพอใจ ความมั่นใจ ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าในการใช้บริการของทางบริษัท

หลักการคุณภาพและนโยบาย

ด้วยปัจจัยหลักของ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือ การทำงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพในทุกงานนโยบายด้านคุณภาพของ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือ ดำเนินการให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ, งานติดตั้ง, งานบริหารงานในการรักษาความปลอดภัย โดยดำเนินงานให้ตรงตามมาตรฐานและอยู่ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ระบบการทำงานต่างๆ จะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ดำเนินการเป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง จะลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน,ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในงานติดตั้งระบบ เมื่อเทียบกับการทำงานแบบ การออกแบบให้เสร็จก่อนแล้วจึงติดตั้ง

นโยบายด้านบุคคลากร

อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน จัดสวัสดิการที่ดี, ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล