บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

รายชื่อลูกค้า

ลำดับ ชื่อ
1 สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน
2 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
3 สมาคมกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
4 การแข่งขนั  กีฬาแห่งชาติ นครเชียงใหม่เกมส์
5 การแข่งขนั  กีฬาผู้พิการแห่งชาติ อินทนนท์เกมส์
6 ธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงใหม่
7 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 คณะมนุษย์ศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
13 ศูนย์จีนศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
14 โปรแกรมวิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
15 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
16 โครงการประวัติศาสตร์ฯ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รภ.เชียงใหม่
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 แฟลตข้าราชการ 8/6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ
21 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
22 โรงเรียนบ้านป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่
23 โรงเรียนสารภีวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
24 โรงเรียนวดหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่
25 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 บริษัท เชียงกงอะไหล่ยนต์ จังหวัดเชียงใหม่
27 บริษัท โอเมก้า คอมพิวเตอร์ซิสเต็ม จำกัด จังหวัดเชียงราย
28 บริษัท SUS จำกัด จังหวัดลำพูน
29 หจก. สงขลาทรานสปอร์ต จังหวัดสงขลา
30 หจก. สุวิช วิษณุ ก่อสร้าง จังหวัดพะเยา
31 บริษัท สมศรี จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
32 บริษัท เอส วี ซี บิลดิ้ง จำกัด จังหวัดพะเยา
33 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
34 โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่
35 ฮิลไซดค์  อนโดมิเนียม จังหวัดเชียงใหม่
36 บริษัท แอดวานซ์ คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด
37 บริษัท สแตนดาร์ด ยนูิต ซัพลาย (ไทยแลนด์)  จำกัด
38 หจก. เอ็กซ์ วาย แซด เอ็นจิเนียริ่ง จังหวัดเชียงใหม่
39 โครงการหมู่บ้านสันทรายปาร์ควิว จังหวัดเชียงใหม่
40 โครงการหมู่บ้านลดดารมย์ จังหวัดเชียงใหม่
41 โครงการหมู่บ้านรุ่งเรืองเลควิว จังหวัดเชียงใหม่
42 โครงการหมู่บ้านวังตาล จังหวัดเชียงใหม่
43 โรงเรียนวชิราณีกูล จังหวัดเชียงใหม่
44 โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่
45 โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่
46 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่
47 สีทองอพาร์เมนท์ จังหวัดเชียงใหม่
48 กมลทิพย์แมนชั่น จ.เชียงใหม่
49 P.D. แมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
50 นันทวรรณแมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
51 พายัพ คอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
52 หอพัก พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
53 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
54 ศาลแขวง จังหวัดเชียงใหม่
55 โรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่
56 บริษัท วิทยุการบิน จังหวัดเชียงใหม่
57 บริษัท ฟริโตเลย์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
58 วิภานันท์ แมนชั่น จ.เชียงใหม่
59 หอพัก สิรินยา จังหวัดลำพูน
60 หอพักณัฐพงษ์ จังหวัดลำพูน
61 ทีที คอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
62 พรพรแมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
63 มงคลแมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
64 หอพักกรรณิกา จังหวัดเชียงใหม่
65 บริษัท WESTFILED จำกัด จ.เชียงใหม่
66 บริษัท ภูมิเกษตร จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
67 ทณั  ฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่
68 บ้านปอแกว้   จังหวัดเชียงใหม่
69 หอพักเน็ตเฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
70 หอพักนุ๊กนิ๊ก จังหวัดเชียงใหม่
71 หอพักทรัพย์ทองคำ จังหวัดเชียงใหม่
72 ภาควิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เชียงใหม่
73 หอพักจาระวี จังหวัดเชียงใหม่
74 หจก. เอราวัณเครน  จังหวัดเชียงใหม่
75 บริษัท กรุงเทพกลการ จังหวัดเชียงใหม่
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
77 แผนกก่อสร้าง เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
78 ฮิลเครซ อพาร์ทเมนท์ จ.เชียงใหม่
79 อภิรักษ์แมนชั่น จังหวัดเชียงใหม่
80 สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 อาคารเพชรนครพิงค์ 2 จังหวัดเชียงใหม่
82 บ้านอุ่นเรือน จังหวัดเชียงใหม่
83 ธนโชคแมนชั่น   จังหวัดเชียงใหม่
84 หอพัก3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 ชลธิดาเพลส จังหวัดเชียงใหม่ คุณตระกูล
86 ธนาคารไทยธนาคาร สาขาช้างผือก จังหวัดเชียงใหม่
87 หอพักวิวสวย จังหวัดเชียงใหม่
88 เอ็ม ดี เฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
89 จันจิราเรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงใหม่
90 บ้านพักบาลี  จังหวัดเชียงใหม่
91 หอพักพูตสุข จังหวัดเชียงใหม่
92 หอพักคุณอรุโนทัย  จังหวัดเชียงใหม่
93 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
94 แอร์พอร์ตเรสซิเดนท์ จังหวัดเชียงใหม่
95 ไพพนาแมนชั่น   จังหวัดเชียงใหม่
96 พนู  ทรัพย์แมนชั่น  จังหวัดเชียงใหม่
97 ลีลาเพลส จังหวัดเชียงใหม่
98 ลาวาเฟรมอพาร์ทเมนท์ จังหวัดเชียงใหม่
99 โครงการทับอุสา จังหวัดเชียงใหม่
100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
101 สถานบริการสุขภาพพิเศษ ม.เชียงใหม่
102 หอพักทองสุข จังหวัดเชียงใหม่
103 บ้านพงษ์พร จังหวัดเชียงใหม่
104 อาคารชุด มหาวิทยาลัยราชภฏั    จังหวัดเชียงใหม่
105 หอพักอินเตอร์เฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
106 หอพักจูเนียร์เฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
107 หอพักนวลปราณีเฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
108 หจก. นวลปราณีเฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
109 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
110 บริษัท หัวเว่ย (ประเทศไทย) จำกัด
111 บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด
112 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
113 หจก. ไอเอ็มโอ
114 ร้านบัตเตอร์ไฟล์ จังหวัดเชียงใหม่
115 เรือนจำกลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง จังหวัดเชียงใหม่
117 ลดาเพลส จังหวัดเชียงใหม่
118 บริษัท โปรเจ็คแพลนนิ่ง เซอร์วิส (ภาคเหนือ) เชียงใหม่
119 บริษัท วิมามี่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
120 บริษัท เชอรี่เทค จำกัด    จังหวัดลำพูน
121 บริษัท เชียงใหม่นิวลักซ์ จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
122 นิวลักษณ์แมนชั่นจังหวัดเชียงใหม่
123 บริษัท จักรวาลเทรดดิ้ง จำกัด    จังหวัดเชียงราย
124 บริษัท อินคิวบิค จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
125 บริษัท มัลติวิชั่น เทคโนโลยี จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
126 บริษัท ริมเพดิเวลลอปเมนท์ จำกัด    กรุงเทพฯ
127 อาคารเชิงดอยเพลส จังหวัดเชียงใหม่
128 หจก. อินโทรซิสเต็ม จังหวัดลำปาง
129 ร้านนพดลเฟอร์นิเจอร์
130 บริษัท ทีที แอนด์ที ซับสไคร์เบอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
131 บริษัท โซวิค จำกัด กรุงเทพฯ
132 โครงการสปาเพื่อสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
133 ร้านศิริการค้า  จังหวัดเชียงใหม่
134 บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด   จังหวัดชียงใหม่
135 ธนาคารออมสินสาขาปง จังหวัดพะเยา
136 ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
137 ร้านแสงทองการเกษตร จังหวัดพะเยา
138 หจก. บิว แอนด์ เบส
139 บริษัท ดิจิตอลมีเดียเทคโนโลยี จำกัด    จังหวัดเชียงใหม่
140 บริษัท ไฮโปรแมชชีนเนอรี่ จำกัด    จังหวัดลำพูน
141 บ. ลำพูน  ซินเดนเก้นท์ จำกัด   จ.ลำพูน
142 บริษัท วี เอ อาร์ เอส  จังหวัดเชียงใหม่
143 ร้านกิจเจริญ จังหวัดเชียงใหม่
144 บริษัท วีวีพี ออโตโมบิล จำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
145 ศูนย์ BMW จังหวัดเชียงใหม่
146 สำนักงาน ธกส. สาขาลำพูน   จังหวัดลำพูน
147 สำนักงาน ธกส.  จังหวัดลำพูน
148 บ. เดอะแวลลู ซิสเต็ม   จำกัด   จ.เชียงใหม่
149 แกรนด์ฮิลไซด์ โครงการ 5 จังหวัดเชียงใหม่
150 โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
151 ร้านพลอย จังหวัดเชียงใหม่
152 ร้านดาว จังหวัดเชียงใหม่
153 บริษัท สุขุมเซอวิส จำกัด   จ.เชียงใหม่
154 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
155 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังตาล จังหวัดเชียงใหม่
156 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชียงใหม่
157 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
158 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
159 บริษัท พีเอสพี เทเลคอม จำกัด   กรุงเทพฯ
160 ร้านฮานาโกะ จังหวัดเชียงใหม่
161 หจก.สห-เชียงใหม่อิเล็กทริค จังหวัดเชียงใหม่
162 หจก.นอธ สตาร์ แซท จังหวัดเชียงใหม่
163 ร้านโฮมไอที แอนด์ คอมพิวเตอร์ จังหวัดเชียงราย
164 ร้านทู-คลิก จังหวัดลำพูน
165 คลินิก นายแพทย์จำลอง จังหวัดเชียงใหม่
166 ร้านดี-โฟนมือถือ จังหวัดลำพูน
167 บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด   ( AIS ชม. )
168 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด   ( AIS ลำปาง )
169 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด   ( AIS นครสวรรค์ )
170 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด   ( AIS พิษณุโลก )
171 ธนาคารออมสินสาขาแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
172 หอพักล้านนา แฟมิลี่
173 บริษัท อีสท์ อ๊อบเจ็ดท์ จำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
174 บ. สหมงคลประกันภัย  จำกัด   จ.เชียงใหม่
175 บริษัท เชียงใหม่โนเบิ้ลเพลส จำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
176 หจก. แอนเท็ม  เชียงใหม่
177 บริษัท มีนา-อนิต้าจำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
178 โรงแรม ชมดอยเฮ้าส์ จังหวัดเชียงใหม่
179 ภาดาแมนชั่น   จ.เชียงใหม่
180 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
181 บริษัท เจียง แอนด์ ซันด์ จำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
182 บริษัท ตนาณุวัฒน์ จำกัด   จังหวัดเชียงใหม่
183 โรงพยาบาลราม จ.เชียงใหม่
184 ศศิวิมล คอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
185 รพ. สัตว์ หมอนุ๊ก จ.เชียงใหม่
186 หจก. ตันสุหัส  จ.เชียงใหม่
187 ร้านทองประสบชัย  อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
188 ร้านทองจารุวัฒน์ จ.เชียงใหม่
189 ร้านทองจารุวัฒน์ สาขาประตูเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
190 ร้านทองจารุวัฒน์ สาขาสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่
191 หมู่บ้านพงษ์พัชระ จ.ลำพูน
192 ธนาคารไทยธนาคาร สาขาช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
193 รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่
194 สถานบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
195 บริษัท ชิ้นงาม จำกัด
196 สมุดลานนา จ.เชียงใหม่
197 ร้านไอเกมส์ จ.เชียงใหม่
198 หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง จ.เชียงใหม่
199 บริษัท สตาร์ลักซ์ โกลบอล  จำกัด   จ.เชียงใหม่
200 โครงการหมู่บ้าน Mountian View จ.เชียงใหม่
201 ร้านขายยา ดาราเภสัช จ.เชียงใหม่
202 MD House จ. เชียงใหม่
203 ร้าน วัน ฟิปตี้ ช็อป จ.เชียงใหม่
204 หจก. พะเยาอาทิตยาบริการ จ.พะเยา
205 สถาบันกวดวิชาสมองสมิทส์ จ.เชียงใหม่
206 ออคิดเพลสคอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่
207 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จ.เชียงใหม่
208 ภนิรัตน์แมนชั่น จ.เชียงใหม่
209 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
210 ชมดอยคอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่
211 พีพี แมนชั่น จ.เชียงใหม่
212 Walker House จ.เชียงใหม่
213 หจก. นพดลพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
214 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  ดาราเทวี เชียงใหม่
215 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน 3 จ.เชียงใหม่
216 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน 5 จ.เชียงใหม่
217 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน 6 จ.เชียงใหม่
218 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน 11 จ.เชียงใหม่
219 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน The Next 1 จ.เชียงใหม่
220 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน The Next 2 จ.เชียงใหม่
221 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน The Astra จ.เชียงใหม่
222 โครงการบ้านจัดสรรอรสิริน Business Center 3 จ.เชียงใหม่
223 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
224 บริษัท พิบูลย์ทรายจำกัด   จ.เชียงใหม่
225 บริษัท พิบูลย์คอนกรีตจำกัด   จ.เชียงใหม่
226 ส่วนปกครอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
227 เทศบาลตำบล สันมหาพน จ.เชียงใหม่
228 เทศบาลตำบล สันปูเลย จ.เชียงใหม่
229 เทศบาลตำบล สันนาเม็ง จ.เชียงใหม่
230 เทศบาลตำบล หนองหาร จ.เชียงใหม่
231 เทศบาลตำบล ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
232 สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
233 โครงการบ้านจัดสรรบ้านปรานต์
234 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่
235 บริษัท นามิกิพรีซิชั่น  (ประเทศไทย) จำกัด
236 บริษัท ข่านต้า จำกัด
237 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
238 สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย