บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

ผลงานของเรา

เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV เฟส 1 ถึงเฟส 5

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เดินสายระบบ CCTV ทุกชั้นภายในโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV ทุกชั้น อาคารศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ติดตั้งระบบ CCTV ทุกชั้น, ติดตั้งระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

โครงการหมู่บ้านอรสิริน

โครงการหมู่บ้านอรสิริน

ติดตั้งระบบ CCTV, ติดตั้งระบบไม้แขนกั้น

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV สำนักหอสมุด เฟส 1 และเฟส 2 ทั้งด้านนอกและในสำนักหอสมุด

รายชื่อลูกค้า

รายชื่อลูกค้า

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ

เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้

ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 43 ตัว ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่