บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Northern System Corporation Co.,Ltd.
ออกแบบ ติดตั้งระบบ เน็ตเวิร์ค ระบบโทรศัพท์ ระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขาย
Professional Infrastructure
CCTV, Access Control, PABX, IP Phone, Network
Tel: 053-492210 Fax: 053-350163 Email : [email protected]

เทศบาลนครเชียงใหม่

ติดตั้งระบบ CCTV เฟส 1 ถึงเฟส 5
ระยะที่ 1 จำนวน 62 กล้อง, Emergency Call จำนวน 4 ตู้
ระยะที่ 2 จำนวน 105 กล้อง
ระยะที่ 3 จำนวน 122 กล้อง
ระยะที่ 4 จำนวน 109 กล้อง
ระยะที่ 5 จำนวน 35 กล้องงานติดตั้งระบบ CCTV เทศบาลนครเชียงใหม่